บ้านแบบอักษร ตัวแปลง

645 รูปแบบกราฟิกและแบบอักษรสามารถแปลงกันได้

Supported Formats

Format
Description
Conversions
PostScript Type 1 (MacBin)
CFF (เปลือยเปล่า)
Adobe CID แบบอักษร
แบบอักษร OpenType (CFF)
PostScript Type 1 (ไบนารี)
Spline Font Database
แบบอักษร TrueType
วัตถุแบบอักษรรวม
รูปแบบอักษรของ Web Open